آدرس: چهارراه زرگری، بلوار مطهری شمالی، روبروی دانشکده علوم و معارف قرآنی ، ساختمان میرداماد 2، طبقه 3، واحد 3

توقیف حق سرقفلی

 

 

در مورد توقیف سرقفلی و حق کسب ‌و پیشه در قانون سال ۱۳۵۶ شرایط و نظرات گوناگونی موجود است که در زیر ان ها را اورده ایم :

– صاحب بدهکار باشد: اگر مالک بدهکار بود و به غیر از مالکیت عین، صاحب منافع مکان تجاری هم بود و سرقفلی مغازه هم به او متلق بود ، محکوم‌له این امکان را دارد با مراعات قوانین عین ، منفعت ملک تجاری را مصادره کند یا تنها سرقفلی آن را مصادره نماید.

– مستاجر بدهکار باشد: در صورتی که مستاجر بدهکار بود ، مصادره حق کسب‌ وپیشه زمانی اثر عملی دارد و فعلیت می یابد که صاحب مورد اجاره برای خالی کردن آن، حق کسب ‌و‌پیشه را به مستاجر بدهد. در این زمان برابر خواسته و بستانکاری محکوم‌له از حق کسب‌ و پیشه به وی پرداخت می گردد و در اصل یعنی بازداشت و مصادره حق کسب ‌وپیشه امکان دارد . یعنی بازداشت و مصادره حق کسب ‌و‌پیشه مستاجر در حد خود ممانعت قانونی ندارد؛ اما اعمال مزایده و فروش این حق جهت بازستانی حقوق محکوم‌له بی خشنودی مالک جواز قانونی ندارد.
پس در صورت اثبات درستی مزایده دادگاه به صدور حکم جا به جایی حق کسب‌و‌ پیشه به برنده مزایده در یکی از دفاتر اسناد رسمی می پردازد ، به جز در مواردی که برنده مزایده خود صاحب ان باشد ، اداره حقوقی قوه قضاییه در این مورد ذکر کرده است : مصادره سرقفلی از طریق اجرا مجاز است اما به این خاطرکه حق معلق است تازمانی که منجز و مستقر نشده است اعمال کارهای اجرایی مجوز ندارد.

برخی اعتقاد دارند حق سرقفلی با حق کسب و پیشه فرق دارد ؛ نخست مبلغی است که صاحب جهت اجاره واحد تجاری خود از مستاجر می گیرد و دومی در ارتباط با مستاجر و کار و معروفیت او به نیکی است. پس توقیف سرقفلی به خاطر ان که به حقوق صاحب و عقد اجاره اسیب می‌زند، مجاز نیست؛ اما توقیف حق کسب‌ و‌ پیشه به خاطر اینکه از طریق خود مستاجر به دست امده در صورتی که مستاجر حق جا به جایی واحد تجاری را هم دارد، مشکلی ندارد و مستاجر قادر است جای تجارت را به سایرین بفروشد؛ اما در صورتی که مستاجر حق انتقال به دیگری را دارد ، توقیف این طور حقی بی رخصت صاحب مکان قابل درنگ است چرا که با حقوق صاحب ناسازگار است.
در این مورد که حق کسب و پیشه همچون یک حق مالی به محکوم‌علیه تعلق دارد و توقیف آن مشکلی ندارد ، تباینی وجود ندارد . اما بحث، شیوه مزایده و انتقال است. همان گونه که در صورتی که مستاجر اگر بخواهد حقوق خود را به دیگری انتقال دهد ، قادر است بر اساس مقررات ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مبادرت ورزد واحد اجرای احکام هم از سرپیچی کننده از اجرای حکم درخواست می کند با فروش دارایی، اجرای حکم از سمت محکوم‌علیه را ممکن سازد. پس این امکان را دارد که با مراعات ماده ۱۹ و فراخوانی صاحب ، اگر او آمادگی خود را جهت ادای حق کسب ‌و‌پیشه ابراز کند و اقدام کند ، جز این با اعلام آمادگی‌ نداشتن او برای مالکیت حق کسب‌و‌پیشه تناقضی ندارد.
حامد اسکندری بهترین وکیل شیراز با تعداد بسیار زیادی پرونده موفق در کلیه امور حقوقی بهترین مشاور برای شما در همه زمینه های حقوقی بالاخص حق سرقفلی و توقیف حل سرقفلی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در حیطه توقیف حق سرقفلی با بهترین وکیل شیراز صحبت کنید.

 

حق سرقفلی و کسب‌ و پیشه

موضوع سرقفلی در باب مکان های تجاری گفته می‌شود و از زمان های قبل تا به حال در مقررات کشور ما موجود بوده است. در ضوابط سال ۵۶ و ۷۶ این دو حق باهم فرق دارند . بر اساس قانون مالک و مستاجر سال ۵۶ با تمام شدن زمان اجاره، قرار داد اجاره مکان تجاری تمام نمی شود و مالک فقط در بعضی موارد حق خالی سازی را دارد ؛ اما در ضوابط سال ۷۶ قرار داد اجاره با انتهای زمانش رفع شده و فقط در سه مورد ادای سرقفلی بحث پیدا می‌کند. متن مقررات مالک و مستاجر سال ۷۶ از کتاب تحریرالوسیله امام (ره) اورده شده است. اما از سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۷۶ هر جا لغت سرقفلی استفاده شده مراد حق کسب و پیشه است ، در صورتی که در مطابق شرع بودن آن بحث وجود دارد ؛ اما حق سرقفلی در همه حال دارای مجوز بوده است. در سال ۷۶ در ضوابط رابطه مالک و مستاجر مصوب شد که گرفتن سرقفلی در مواردی که در قانون ذکر شده آمده، مجاز است اما در خواست هر مبلغی به جز از سرقفلی غیر مجاز است.
پس از سال ۷۶ گرفتن سرقفلی در نوع عقد اجاره‌ای که بسته شود مجاز است، اما حق کسب و پیشه به مستاجر متعلق نیست. براساس ماده ۶ قانون رابطه مالک و مستاجر سال ۷۶ سرقفلی شاهد ملک های تجاری است و سرقفلی مبلغی است که صاحب چه صاحب اصل باشد یا سود در اول اجاره و سوای از مال‌الاجاره از مستاجر دریافت می کند تا مکان را به او اجاره دهد و به او تسلیم کند؛ اما حق کسب و پیشه یعنی از کسب معروفیت و رواجی است که در دارای به خاطر مبادرت مستاجر بدست آمده است، چه دارایی به مالک داده شده باشد چه نشده باشد. پس حق کسب‌ و‌پیشه به اهستگی است و به کار مستاجر بسته است؛ اما حق سرقفلی دریافتش حتمی است و به محض ادای وجه یا مالی از سمت مستاجر به مالک به ‌وجود می‌آید.

 

فرق سرقفلی و حق کسب‌ و‌ پیشه

حق کسب‌ و‌ پیشه و سرقفلی هر دو در قانون مالک و مستاجر سال ۱۳۵۶ تدارک دیده شده بودند ، این دو حق با هم فرق هایی دارند: یکی از این فرق ها این است که حق کسب‌و پیشه به اهستگی دریافت می شود و به کار مستاجر بسته است ؛ اما حق سرقفلی حتما دریافت است و به محض ادای وجه یا مال از سمت مستاجر به مالک به‌وجود می‌آید‌. فرق دیگر این است که میزان حق سرقفلی معلوم است؛ اما برای مقدار حق کسب‌ و‌ پیشه امکان حساب کردن وجود ندارد.
در حق سرقفلی امکان اسقاط وجود دارد ؛ اما اسقاط حق کسب‌ و‌ پیشه اسقاط مالم‌یحب است، اما بعضی عقیده دارند با بستن قرار داد سبب ایجاد شده است و قابل اسقاط است.
برای حق سرقفلی امکان ضمانت وجود دارد ؛ به این معنی که با بررسی کارشناس و معین کردن ارزش آن امکان ضمانت دارد، البته اگر که به شکل رسمی ثبت شده باشد؛ اما حق کسب و پیشه این امکان را ندارد.
برای حق سرقفلی امکان ضبط کردن وجود دارد و از حقوق مالی است و در دسته اموال غیرمنقول تبعی است و با ارائه دادخواست تامین خواسته یا درخواست ضبط از راه اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک امکان ضبط ان وجود دارد اما برای حق کسب ‌و‌ پیشه امکان ضبط وجود ندارد.

در حق سرقفلی امکان تسلیم و انتقال به دیگری وجود دارد ؛ اما در حق کسب ‌و‌پیشه امکان تسلیم به غیر وجود ندارد ، مگر در صورت مطالبه اجازه انتقال مصالح و صادر شدن حکم در این باب یا تسلیم انتقال به دیگری. حق سرقفلی با تخلف از بین نمی رود ؛ اما حق کسب و پیشه به صرف محقق تخلف از بین می رود.
برای دریافت مشاوره این امکان را دارید که با یک وکیل در شیراز مشورت کنید. جهت اخذ نوبت مشاوره با حامد اسکندری به صورت حضوری یا غیر حضوری در تماس باشید. وکیل شیراز

 

 

 

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
نظر