آدرس: چهارراه زرگری، بلوار مطهری شمالی، روبروی دانشکده علوم و معارف قرآنی ، ساختمان میرداماد 2، طبقه 3، واحد 3

دعاوی کارگر و کارفرما

 

 

دعاوی کارگر و کارفرما ممکن است در اثر اختلاف یا عدم توافق آن ها در مسائلی مانند؛ حقوق ، بیمه ، مرخصی یا عدم رضایت هر یک از طرفین از توافق کاری موجود صورت گیرد. سعی در این است که ، اختلاف کارگر و کارفرما از طریق سازش دو طرف حل شود. در صورت عدم سازش، هیات های تشخیص و حل اختلاف به حل و فصل اختلاف می پردازند.
یکی از مصادیق دعاوی کارگر و کارفرما بیمه می باشد، کارفرما بر اساس قانون کار موظف است کارگر را بیمه نموده و ماهیانه مبلغ بیمه را پرداخت نماید. در بیمه تامین اجتماعی حق بیمه با توجه به درآمد کارگر محاسبه می شود، ۲۰ درصد از حق بیمه را کارفرما، ۷درصد کارگر و۳ درصد آن را دولت می پردازد. سازمان تامین اجتماعی به همه ی افراد بیمه شده، خدمات یکسانی ارائه می دهد. ممکن است اختلاف بین کارگر و کارفرما، با توجه به نحوه ی اجرای مفاد قراردادی که بین آن ها نوشته شده است ایجاد شود. این اختلافات ناشی از عدم اجرای انجام تعهدات قرارداد از جانب طرفین یا یکی از آنها است. از همین رو، بهتر است این اختلافات در ابتدا به طریق سازش و میانجیگری حل و فصل و بر طرف گردد.
اختلاف کارگر و کارفرما از جمله دعاوی کیفری بوده و مجازات کیفری برای آن پیش بینی شده است. قانون کار و دیگر قوانین جزائی به بررسی این دعاوی پرداخته اند. مانند ضمانت اجراهای کیفری که در مواد ذیل آمده است. مواد ۱۷۱ و ۱۷۶ : جرایم مربوط به حوادث ناشی از کار، ماده ۱۷۴: تخلف عدم رضایت حداقل دستمزد کارگر. ماده ۱۷۲: تخلف ارجاع کار اجباری به کارگر. ماده ۱۸۳: تخلف خودداری از بیمه نمودن کارگر ، ماده ۱۸۰: تخلف عدم اجرای به موقع آرای قطعی مراجع حل اختلاف و.. هریک از مواد مذکور با توجه به تخلف مورد نظر، مجازاتی را برای خاطی در نظر گرفته اند.

 

مرجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما

قانون کار در صیانت از نیروی انسانی و تامین امنیت روانی کارگران و کارفرمایان ، نقش محوری و اساسی دارد. همچنین رسالت مهمی در جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی و صنفی کارگران و کارفرمایان به عهده ی این مرجع است. بدیهی است، برداشت ها و تفسیرهای مختلف که در قوانین و قراردادهای کار، وجود دارد سبب ایجاد تعارض در حقوق طرفین و بروز مسائل مختلف می گردد که ممکن است موجب اختلاف فردی یا دسته جمعی در روابط کارگر و کارفرما شود. رسیدگی درست به این دعاوی موجب خواهد گشت ضمن حمایت از قشر کارگر، حق کارفرمایان نیز تضییع نگردد.

ماده ی ۱۵۷ قانون کار، اظهار می دارد رسیدگی به دعاوی و اختلافات کارگر و کارفرما، در هیات های تشخیص و حل اختلاف امکان پذیر است. به شرطی که ؛ ۱- دعاوی بین کارگر و کارفا ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار ، موافقت نامه های کارگاهی ، پیمان دسته جمعی کار و قرار داد کارآموزی باشد. ۲- طرفین قادر به سازش نباشند.

در صورتی که موضوع مورد اختلاف از طريق سازش مستقيم ميان کارگر و كارفرما حل نشود، کارگر می تواند از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني كارگران و كارفرما به اداره كار مراجعه نموده و طرح دعوی نماید.
مراجع حل اختلاف در قانون کار به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول، هیئت تشخیص نامیده می شود که به عنوان مرجع رسیدگی اولیه است. دسته ی دوم، هیئت های حل اختلاف یا تجدید نظر هستند. در هر استان با توجه به وسعت استان مورد نظر ، چندین هیئت تشخیص و شورای حل اختلاف وجود دارد. کارگر یا کارفرما می توانند در صورت بروز مشکل جهت حل مشکل به هریک از این مراجع ، مراجعه نمایند. همچنین مشاوره با وکیل دعاوی کارگر و کارفرما در پیمودن درست این مسیر، نقش بسزایی دارد.

 

نحوه شکایت از کارفرما

رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما با توجه به ماده ۲۸ آیین دادرسی کار ، منوط بر این است که فرم دادخواست و شکایت از کارفرما، از سوی کارگر، کارآموز، یا نماینده ی آن ها به اداره ی تعاون کار و رفاه اجتماعی تقدیم گردد. بعد از ارائه ی دادخواست از سوی ذینفع و سپری شدن تشریفات اداری و مراحل قانونی ، هیات تشخیص که اعضای آن نماینده ی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر از نمایندگان کارگران ، یک نفر از نمایندگان مدیران صنایع می باشد تشکیل شده و طرفین دعوا به جلسه خوانده می شوند.
هیات تشخیص در این مرحله تمامی اظهارات طرفین دعوا را مورد بررسی قرار می دهد. پس ازبررسی محتویات پرونده و بررسی مدارک و اسناد تسلیمی از سوی طرفین تصمیم جهت رای نهایی گرفته می شود. با استناد به ماده ۱۵۹ قانون کار، طرفین فرصت دارند ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به هر یک از اصحاب دعوی، نسبت به رای مورد نظر و تصمیم گرفته شده اعتراض نمایند. در صورتی که ، هیچ یک از طرفین نسبت به رای صادره اعتراضی نداشته باشند، رای مذکور قطعی شده و لازم الاجرا خواهد بود.

 

وکالت تخصصی در دعاوی کارگر و کارفرما

همان گونه که در مقاله ی فوق ذکر کردیم اختلاف بین کارگر و کارفرما در صورتی که بین دو نفر حل نشود ، شورای حل اختلاف رسیدگی به پرونده را به عهده می گیرد و به احقاق حق ضایع شده می پردازد. در این نوع دعاوی یک طرف دعوا کارگران هستند که ممکن است تمکن مالی لازم جهت اخذ وکیل را نداشته باشند. حامد اسکندری وکیل شیراز وکالت شما را در انواع دعاوی را می پذیرد.

 

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
نظر