آدرس: چهارراه زرگری، بلوار مطهری شمالی، روبروی دانشکده علوم و معارف قرآنی ، ساختمان میرداماد 2، طبقه 3، واحد 3

قانون مهریه سنگین

 

 

تعیین مهریه سنگین توسط زوجه که گاه ادای آن در توان زوج نیست ، از مشکلات رایج حقوقی است. این مهریه ها اغلب عندالمطالبه هستند ، در صورتی که زوج توان پرداخت آن را نه تنها در حال حاضر بلکه در آینده نیز نخواهد داشت. از همین رو بطلان این مهریه ها مورد بحث حقوق دانان قرار گرفته است. در این جا این سوال مطرح می شود که، آیا این مهریه ها فقط صوری هستند و زوج ملزم به پرداخت آن ها نمی باشد ؟ یا این که مبلغ مهریه به هر میزان که باشد زوج متعهد به پرداخت آن است.

 

قانون مهریه سنگین

 

یکی از شرایط معامله یا هر تعهد ، مقدور التسلیم بودن آن است. ماده ی ۳۴۸ قانون مدنی به این موضوع می پردازد. بنابراین در صورتی که امکان تسلیم مال مورد تعهد وجود نداشته باشد، یا این که عمل مورد تعهد قابل اجرا نباشد، معامله باطل است. به عنوان مثال؛ الماس کوه نور را نمی توان به عنوان مهریه قرار داد زیرا دسترسی به آن ممکن نیست. البته اگر مرد قادر به تسلیم مهریه نباشد اما زن قادر به تسلم آن باشد ، امکان مهریه قرار دادن آن ، بدون اشکال است. آن چه امروزه در مهریه ها شایع است ، قرار دادن چیزی به عنوان مهریه است که ، ادای آن در توان متعهد نیست. از این رو در تعیین مهریه ، موضوع استطاعت مرد در پرداخت آن اهمیت بسیاری دارد. به عنوان مثال؛ قرار دادن مهریه صد میلیونی برای فردی که تمام دارایی او یک میلیون است، موضوعی قابل مناقشه است.

 

معین و مقدور التسلیم بودن مهریه

ضرورت اموری مانند، معین بودن و مقدور التسلیم بودن مهریه ، تنها به دلیل این نیست که عقد را همچون یک قرارداد بدانیم ، بلکه از این روست که ، در هر تعهدی باید متعهد به شرایط پایبند باشد. لذا معین بودن مهریه و قابل پرداخت بودن آن، به منظور تامین تعهدات ناشی از عقد بر قرار شده است. چون تردیدی در الزام آور بودن مهرالمسمی به عنوان یک تعهد تمام عیار نداریم ، مهرالمسمی باید مقدور التسلیم باشد.

در غیر این صورت تعهدی غرری و بی ارزش است. با این وجود مقرراتی که در ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی آمده است که ظاهرا تخلف از شرایط مقرر جهت مهر را موجب عدم نفوذ نکاح تلقی کرده و مقرارت دیگری که در ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی وجود دارد که شرط خیار را تنها در مهر و مستقل از نکاح ، جایز می داند. از سوی دیگر استقراء نشان می دهد مهر از ارکان نکاح نبوده و به صورت یک عقد تبعی در کنار نکاح مطرح است.

 

ناتوانی در پرداخت مهریه سنگین

ناتوانی در پرداخت مهریه که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد، ناتوانی عارضی نیست. منظور ناتوانی در زمان تعیین یا ناتوانی معلوم در زمان عقد نسبت به زمان ادا است. چرا که ناتوانی عارضی مباحثی مانند خیار تعذر تسلیم و امثال این گونه موارد را به وجود می آورد که این مسئله از محل بحث ما خارج است. در ادامه به بررسی این مسئله می پردازیم که آیا ناتوانی در پرداخت مهریه دلیلی بر بطلان آن است؟ آیا مهریه ی بیش از ۱۱۰ عدد قابل اجرا نمی باشد؟

 

مطالبه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه

در سال ۹۱ قانونی به تصویب نمایندگان مجلس رسید، که حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان ۱۱۰ سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به استطاعت زوج دانست. این قانون اظهار می دارد که، معیار ملائت در مطالبه مهریه ۱۱۰ سکه است. دادگاه فرض را بر این قرار داده که زوج توانایی پرداخت این مهریه را دارد. در صورتی که این تعداد چه به صورت نقد و چه قسط بندی پرداخت نگردد، دادگاه حکم حبس زوج را صادر خواهد نمود.
لازم به ذکر است، در مهریه‌های تا ۱۱۰ سکه نیازی به اثبات استطاعت زوج نیست. از آن جا که، بسیاری از افراد توان پرداخت این تعداد مهریه را هم ندارند، دادگاه پس از اثبات عدم توانایی زوج اقدام به تقسیط مهریه خواهد نمود.

 

حق حبس در مهریه های سنگین

از آن روی که زن پس از عقد مالک مهریه است، می تواند آن را از راه قانونی از شوهر مطالبه کند. با مراجعه به دادگاه و صدور اجراییه ثبتی، مرد ملزم به پرداخت مهریه خواهد شد. به علاوه، قانون به زن حق داده است که، تا مهر خود را دریافت نکرده، از تمکین خودداری نماید. این حق معروف به حق حبس است. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به این موضوع اختصاص دارد: «زن آزاد است تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه او نخواهد بود.»
طبق این ماده حق حبس به شرطی قابل اجرا است که مهر زن حال، یعنی بدون مدت و قابل وصول به مجرد عقد باشد. در صورتی که اگر مهر موجل باشد با استناد به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، حق حبس از زن ساقط خواهد شد.

نکته : در صورتی که زن قبل از دریافت مهر از شوهر تمکین کند حق حبس او ساقط می شود. لذا دیگر این حق را ندارد که، به عنوان عدم دریافت مهر از انجام وظایف زناشویی خودداری کند. ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی این موضوع را با شفافیت شرح می دهد: «اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود، به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند، معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.»

 

وکیل مهریه در شیراز

جوانان با وجود عدم تمکن، مهریه هایی سرسام آور تعیین می کنند که به دور از منطق می باشد. آن چه مسلم است با وجود قانون تصویب شده در مورد ۱۱۰ سکه، زوج از پرداخت مهریه مازاد بر این عدد معاف نخواهد بود. تنها معافیت از مهریه زمانی اتفاق می افتد که زن اقدام به بخشش مهریه به صورت قانونی نماید. قانون مهریه سنگین ، یکی از موارد بحث برانگیز حقوقی است که جهت آگاهی از آن و رهایی افرادی که دام مهریه سنگین گرفتار شده اند، تنها مشاوره با یک وکیل متخصص راهگشا خواهد بود. حامد اسکندری، وکیل مهریه در شیراز راه درست را به شما نشان می دهد. به این ترتیب، شاهد تسریع در روند پرونده و پیمودن شیوه ی صحیح دادخواهی خواهید بود.

 

حامد اسکندری وکیل شیراز

 

 

 

 

 

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
نظر