آدرس: چهارراه زرگری، بلوار مطهری شمالی، روبروی دانشکده علوم و معارف قرآنی ، ساختمان میرداماد 2، طبقه 3، واحد 3

قوانین و مجازات اسیدپاشی

 

اسید پاشی جنایتی علیه تمامیت جسمانی است که علاوه بر آسیب‌های جسمی و روانی، زیبایی بزه‌دیده را به یغما می‌برد. اسیدپاشی جرمی خشونت‌بار است و آمار نشان از جنسیتی بودن آن دارد. این جرم غالبا علیه زنان رخ می‌دهد. اسیدپاشی عمدی از جمله جرایم خشن و غیر انسانی است که نسبت به مجازات مرتکب آن بین حقوقدانان اختلاف ‌نظر وجود دارد.

 

قوانین اسیدپاشی

تنها قانونی که درمورد اسیدپاشی وجود دارد قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید است و در بهمن۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی و در اسفند همان سال به تصویب مجلس سنا رسید. ماده واحده به قرار زیر می‌باشد:

«هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هرنوع ترکیب شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب بیماری دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه شود، به حبس عبد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا بشود، به دو تا چهار سال حبس و اگر موجب صدمه دیگر بشود به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شود. مجازات شروع به اسیدپاشی به اشخاص حبس مجرد از دو تا پنج سال دارد. در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده۴۴ قانون کیفر عمومی، بیش از یک درجه تخفیف جائز نیست.»

 

اسید پاشی غیرعمدی

اسیدپاشی گاه به صورت عمدی و گاه به صورت غیرعمدی است. اگر پاشیدن اسید به شکل غیرعمدی باشد، تنها دیه یا ارش- حسب مورد- ثابت خواهد بود. برخلاف اینکه اگر عمل مرتکب با بی‌احتیاطی و تقصیر جزایی نیز همراه باشد که در این صورت می توان مرتکب را علاوه بر دیه یا ارش به مجازات تعزیری متناسب نیز محکوم کرد.

 

اسیدپاشی عمدی

درمواردی که اسیدپاشی به عمد صورت گرفته باشد، در هریک از حالات ذیل مجازات متفاوتی خواهد داشت.

الف) پاشیدن اسید به قصد قتل قربانی، جرم بوده و یا به نحوی بوده است که نوعا موجب مرگ می‌شد و در عمل نیز مرگ قربانی جرم را به همراه داشته باشد (قتل عمدی)

ب) اسیدپاشی به قصد قتل نبوده و نوعا نیز موجب قتل نمی‌شده لیکن در جنایت مورد نظر، موجب مرگ مجنی علیه شده است. (قتل، غیر عمدی و جنایت کمتر از نفس، عمدی)

ج) پاشیدن اسید به قصد قتل نبوده و در عمل نیز منتهی به قتل نشده است (جنایت عمدی کمتر از نفس)

درخصوص تعمدی بودن این جرم، بند «الف» ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ تصریح کرده است: «هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود»، لذا این جرم، جنایتی عمدی به حساب می‌آید.

 

اسیدپاشی منتهی به قتل عمد

درصورتی که اسیدپاشی مصداق قتل عمدی باشد، مطابق مقررات قانونی، مرتکب به قصاص نفس محکوم خواهد شد. قتل درصورتی عمدی خواهد بود که مطابق ماده۲۹۱ قانون مجازات اسلامی، مرتکب قصد کشتن مجنی علیه را داشته است و یا فعل او یعنی  پاشیدن اسید به نحوی است که با توجه به نوع اسید، وضعیت جسمانی مجنی علیه و شرایط زمانی و مکانی وقوع جنایت، نوعا موجب مرگ می‌شود. در چنین مواردی اگر شرایط عمومی قصاص نفس وجود داشته باشد، اولیای دم می‌توانند مرتکب را قصاص کنند.

 

اسیدپاشی منتهی به قتل شبه عمد

در صورتی که عامل جنایت اسیدپاشی تنها قصد ایراد صدمه بر قربانی جرم (مثل نابینا ساختن مجنی علیه و یا سوزاندن و از بین بردن پوست صورت او) را داشته باشد و عمل او نیز به گونه ای نباشد که قالبا منتهی به قتل شود،  نسبت به مجازات مرتکب اختلاف نظر وجود دارد. در هرحال قانون مجازات اسلامی با تبعیت از نظر غیرمشهور، در مواد۲۹۳ و ۵۴۰ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که جانی قصد جنایت کمتر (مثل قطع انگشت) را داشته باشد لیکن قصد جنایت بزرگتر (از بین بردن کف دست مجنی علیه) را نداشته باشد، جنایت ارتکابی را نسبت به آسیب بیشتر، غیرعمدی و نسبت به جنایت کمتر، عمدی تلقی کرده است.

 

اسیدپاشی منتهی به جنایت عمدی کمتر از نفس

براساس قواعد کلی باب قصاص در صورت وجود شرایط، با تقاضای مجنی‌علیه یا ولی او اسیدپاش حسب مورد قصاص خواهد شد. شرایط قصاص نفس در ماده ۳۰۱ق. م.ا  و شرایط قصاص عضو در ماده ۳۹۳ ق.م.ا بیان شده است. براساس این ماده علاوه برشرایط مذکور در قصاص نفس، وجود شرایط ذیل برای قصاص عضو ضروری است:

  • محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.
  • قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد.
  • خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.
  • قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسلام نباشد.
  • قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیراصلی نباشد.
  • قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

هر چند در بند (ب) این ماده نیز همانند ماده ۲۷۶ ق.م.ا سابق رعایت تساوی قصاص با جنایت در مقدار (طول و عرض) شرط دانسته شده است. لکن مقصود قانون‌گذار ضرورت لحاظ تساوی در تمام وضعیت و حالات نیست، بلکه مقصود آن است که مقدار قصاص نباید بیشتر از مقدار جنایت باشد. موید این ادعا، ماده۴۰۰ همین قانون است که قصاص به مقدار کمتر از جنایت را تجویز و تصریح کرده است:

اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد، مجنی علیه میتواند به قصاص کمتر، اکتفا کند و مابه التفاوت را مطالبه نماید و با با رضایت جانی، دیه جنایت را بگیرد.

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی

اشخاص مرتکب اسیدپاشی با کشیدن سلاح به قصد جان و ناموس مردم موجب ارعاب عمومی و باعث بروز ناامنی در جامعه می‌شوند. یعنی علیه فرد و جامعه سلاح کشیده است، لذا این مجرم هم «محارب» است و هم «مفسد فی‌الارض» و برای این مجرم، پس از پرداخت دیه و ارش جزایی به مدعی خصوصی، از باب جنبه عمومی جرم، مجازاتی جز اعدام نمی‌توان متصور شد. خوشبختانه قانونگذار در بند «ب» ماده٤٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، صدور حکم و اجرای مجازات اسیدپاشی را غیرقابل تعویق و تعلیق قرار داده است.

 

وکیل اسیدپاشی در شیراز

متأسفانه در طول سالهای گذشته اتفاقاتی نظیر اسیدپاشی رشد بالایی داشته است. در این میان آنچه بنظر مهم می‌آید تلاش برای حل و فصل درست این پرونده‌ها بصورت منصفانه و قانونی است که جز با آگاهی و تسلط و ماده و تبصره‌های این حوزه میسر نمی‌گردد. که این مهم نیز تنها با حضور یک وکیل مجرب و کارازموده محقق می شود. حامد اسکندری برترین مشاور حقوقی در شیراز که شما هموطنان گرامی می توانید با مراجعه به ایشان  مشاوره ها و وکالت های تخصصی  در انواع دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده، بیمه، تجارت، تعزیرات، اداره کار، شهرداری و امور گمرکی و… دریافت نمایید.

 

حامد اسکندری وکیل شیراز

 

 

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
نظر