آدرس: چهارراه زرگری، بلوار مطهری شمالی، روبروی دانشکده علوم و معارف قرآنی ، ساختمان میرداماد 2، طبقه 3، واحد 3

موجبات و شرایط ارث

 

 

علت تاسیس نهاد ارث این است که در اثر فوت شخص و پایان یافتن شخصیت وی، اموالش بلاصاحب نماند و به تعبیر دیگر، از به وجود آمدن ملک بدون مالک در عالم خارج جلوگیری به عمل آید. لذا حقوق برای از بین بردن چنین وضعی، نهاد ارث را تاسیس و ارث را از اسباب تملک قهری به حساب می آورد (ماده ۱۴۰ ق.م. ) و واضح است که برای ایجاد ملکیت و مالکیت، چهار عنصر لازم و ضروری می باشد:

– وجود شخص
– وجود مال
– ارتباط شخص با مال که این ارتباط از اسباب تملک است
– میزان سهم از حق مالکیت که عدد کسری ۶/۶ است یا هر عدد کسری دیگری که صورت و مخرج آن مساوی باشد.

 

موجبات ارث

بعد از این که شخص فوت می کند، اموالش بلاصاحب می ماند و حقوق باید برای اموال وی شخص یا اشخاصی را به عنوان مالک معین سازد. تعیین خص مذکور باید به روشی باشد که هم با منطق و عقل جور باشد و هم با سنت و فرهنگ جامعه ای که نهاد ارث در آن به وجود می آید و اجرا می گردد مخالفت نداشته باشد. چون نهاد ارث ، به نوعی تقسیم دارایی و اموال خانواده محسوب می شود، شخص یا اشخاصی که به لحاظ حقوقی به عنوان مالک انتخاب می شوند باید به گونه ای با شخص متوفی ارتباط داشته باشند که ما این ارتباط را همان طور که فقها و قانون مدنی بیان کرده است تحت عنوان (موجب ارث) مورد مطالعه قرار می دهیم. برای انجام امور حقوقی ارث و انحصار وراثت خود بهتر است آن را به یک وکیل شیراز بسپارید.

ارتباط طبیعی و خونی (نسب)

در صورتی که اتصال و رابطه دو شخص با یکدیگر از طریق ولادت مستقیم یا مع الواسطه از یکدیگر باشد، مثل پدر و اولاد و اولاد اولاد و یا اتصال و ارتباط آن دو به یکدیگر بدین جهت باشد که هر دو از شخص ثالث متولد شده اند، خواه مشتقیم و خواه غیر مستقیم و مع الواسطه، مثل ارتباط برادر ها و خواهر ها و عمو ها و عمه ها، این گونه ارتباط را ( ارتباط طبیعی و خونی) گویند. البته واضح است که در قانون مدنی و حقوق ایران، این اتصال و ارتباط باید مورد تایید قانون گذار قرار گرفته باشد و الا از موجب ارثی، فاقد ارزش بوده، بر آن اثری بار نخواهد شد.

ارتباط غیر طبیعی و غیر خونی (سبب)

این نوع ارتباط و خویشاوندی ممکن است در اثر قرارداد ازدواج دایم به وجود آید که سبب ارتباط قرارداد ست و امکان دارد در اثر ولاء به وجود آید.

 

شرایط ارث

برای تحقق ارث طبق بند ۴ ماده ۱۴۰ ق.م. بایستی شرایط آن به وجود آید. این شرایط عبارت اند از:

۱٫ وجود متوفی تا در اثر فوت او، ملک بدون مالک تحقق پیدا کند.
۲٫ وجود ترکه، یعنی مال و ملک تا بتوان ملکیت زا به وجود آورد. زیرا مالکیت عبارت از رابطه ای است که شخص با مال دارد. بنابراین، وجود مال برای ملکیت و مالکیت لازم و ضروری است و در نتیجه باید ترکه مثبتی وجود داشته باشد. بنابراین در صورتی که ترکه صفر یا منفی باشد ملکیت به علت فقدان عنصر مال به علت فقدان عنصر مال به وجود نمی آید.
۳٫ وجود خویشاوندی که هنگام فوت شخص متوفی زنده باشد، زیرا یکی از ارکان ملکیت و مالکیت وجود شخص است.
۴٫ در ادامه هر یک از سه شرط را جداگانه توضیح می دهیم.

وجود متوفی (فوت مورث)

برای تحقق ارث و تملیک باید ملک بدون مالک وجود داشته باشد و برای تحقق این امر لازم است به گونه ای رابطه شخص با دارای اش قطع گردد و به عبارت دیگر، پایان شخصیت وی در خارج تحقق پیدا کند. پایان شخصیت افراد به صورت حقیقی و طبیعی، فرضی، و یا حکمی و مدنی قابل تصور است. در این اینجا می خواهیم درباره انواع موت صحبت نماییم.

موت حقیقی (طبیعی)

مرگ یک پدیده طبیعی می باشد ولی در برخی کتاب های پزشکی قانونی مشابه این جمله تعریف شده که به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی، عروقی و تنفسی، و حس و حرکت گفته می شود ، چه فقدان قطعی آن ها است که بر مرگ حتمی سلول های مغزی که قاطع ترین سلول های مغز است صحه میگذارد. ولی در عرف پرشکی از کار افتادن علائم حیات، یعنی از کار افتادن قلب و از بین رفتن حرکات تنفسی از نشانه های بارز مرگ به حساب می آید، ولی این امر علت حتمی مرک نیست. در هر حال موت طبیعی باید توسط کارشناس متخصص مربوط اعلام گردد. این امر را ماده ۸۶۷ ق.م. پیش بینی کرده است: ( ارث به موت حقیقی یا بهموت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.)

موت فرضی

در برخی از حالات امکان دارد حیات یا ممات فرد در عالم حقوق مورد تردید باشد و لذا حقوق باید برای چنین افرادی که در عالم حقوق وجود دارند چاره ای بیندیشند.
طبق ماده ۱۰۱۹ ق.م. : (حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین فردی زنده نمی ماند).
همچنین طبق ماده ۱۰۲۷ ق.م. : (بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند باید آنچه را که از اعیان یا عوض یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد مسترد دارند).

موت حکمی یا مدنی

ممکن است شخصی که در عالم حقوق وجود دارد به گونه ای دیگر از عالم حقوق خارج و به شخصیت وی پایان داده شود و در نتیجه، ارتباطش با کیسه دارایی اش قطع شود و شرط اول ارث در عالم خارج تحقق یابد.
موت حکمی یا مدنی در قانون مدنی ایران پیش بینی نشده است، زیرا طبق ماده ۸۶۷:( ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.

اگر در مواردی همچون ارث و انحصار وراثت دچار مشکل هستید می توانید با دفتر وکالت حامد اسکندری تماس حاصل فرمایید تا شما در امور ارث و انحصار وراثت و همه مراحل حقوقی یاری رساند. جهت اخذ نوبت مشاوره حضوری یا غیر حضوری می توانید از طریق شماره موجود اقدام نمایید.

 

 

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
نظر