آدرس: چهارراه زرگری، بلوار مطهری شمالی، روبروی دانشکده علوم و معارف قرآنی ، ساختمان میرداماد 2، طبقه 3، واحد 3

وکیل تجاوز به عنف در شیراز

 

 

تجاوز به عنف چیست؟ یکی از جرائمی که هر چند وقت یک بار به طور واضح برای همگان در جامعه مطرح می گردد جرم تجاوز به عنف است.در این مقاله وکیل تجاوز در شیراز حامد اسکندری این جرم را شرح داده است و آن را از دید حقوقی و قانونی بررسی می کند:
عنف در لغت یعنی جبر و زور و به تعبیر حقوقی تجاوز به عنف، اعمال ارتباط جنسی با بهره گیری از جبر و خشونت و بی خواست و پذیرش زن/مرد است.
باید دقت کنید که احراز عدم پذیرش و راضی بودن قربانی برای انجام رابطه جنسی وظیفه قربانی است که این بحث دشواری هایی را در فرآیند بررسی این پرونده‌ها ایجاد کرده است. با این حال باید دقت داشت که تجاوز به عنف فقط در محدوده ارتباط بیرون از کادر مشروع ازدواج شامل دائم و موقت رسمیت می یابد ؛ به این معنی که تجاوز به عنف سبکی از زنا است که با عدم پذیرش و میل قربانی همراه است.
تجاوز به عنف از جرائمی است که در ردیف مجازات های جنایی قرار دارد . در سایر کشورهای از نظر اندازه مجازات به جنایت، جنحه و خلاف دسته بندی شده اند. تجاوز به عنف در تمامی کشورها جزای سختی دارد و به جنایت ارتباط دارد . در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی جزای تجاوز به عنف اعدام است.

حامد اسکندری وکیل شیراز آماده پذیرش وکالت در زمینه کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده، مالی، مطالبات، مواد مخدر، ثبتی، معاملات، بیمه، اداره کار، دیوان عدالت اداری، تعزیرات، شهرداری، تجارتی، ارث، مالیات و … می باشد.

 

علت تجاوز به عنف

ریشه یابی و مطالعه دلایل محقق شدن جرم هایی نافرهیخته ای مانند تجاوز به عنف خیلی اهمیت دارد که باید بیشتر از این مسئولان و محققان علوم اجتماعی به آن توجه کنند.
جرم های جنسی اکثرا رابطه نزدیکی با سن، اوضاع فرهنگی و اقتصادی خاطیان دارد؛ تجاوز جنسی به خاطر علت هایی گوناگونی امکان دارد در جامعه اتفاق بیفتد:

برخی مواقع تجاوز جنسی به شکل گونه ای انحراف آشکار می گردد که فرد به این خاطر که قادر نیست به طور معمول و با شکل دهی ارتباط انسانی، شرعی و قانونی احتیاجات خود را رفع کند، با توسل به خشونت و جبر و علی رغم خواست طرف مقابل به او تجاوز می‌کند.
اما کسانی که تجاوز جنسی را انجام می دهند ، همیشه هم افرادی نیستند که مجال و امکان ایجاد ارتباط جنسی با جنس مخالف یا حتی با جنس موافق را ندارند بلکه در بین اشخاصی که زندگی عادی خانوادگی دارند و همسر و فرزند دارند هم این گونه جرم ها رخ می دهد. این گونه به نظر می آید که تجاوز جنسی در این مواقع برآیند اختلال شخصیتی و رخ دادهایی است که در زمان کودکی و نوجوانی شخص خاطی محقق شده است و در اصل به نوعی در زمان رشد روانی او به وجود آمده است و در هنگام جوانی و میانسالی آشکار شده است. بررسی پرونده‌هایی که به طور سریالی سبب مرگ افراد می گردد در کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی ایران معلوم کرده است که این مجرم پس از شناسایی قربانی در زمانی مناسب همراه تعرض جنسی، آزار و اذیت و حتی ربودن قربانی، وی را به قتل می‌رساند.

وکیل تجاوز در اصفهان طور خلاصه می گوید تجاوز به عنف از اشخاصی سر میزند که از نظر شخصیتی و روانی تعادل ندارند یا خود، قربانیان جبر جنسی در زمان کودکی از طریق افراد فامیل یا غریبه بوده‌اند یا اینکه مورد کوبه و ناسزای والدین قرار می گرفتند و از جنس مخالف دل چرکین هستند یا به خاطر یادگیری یا آموزش‌های اعتقادی و ارزش هایی که به شکل اشتباه به آنها انتقال داده شده است با این عقیده که جامعه را از این مفسدان مبرا کنند، این جرائم را انجام می دهند.

 

جزای تجاوز به عنف

فقه اسلام و قانون جزای اسلامی، به روشنی جزای انجام این جرم را مرگ و اعدام مد نظر قرار داده است.
بر مبنای ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی حد زنا در شرایط زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که سبب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که سبب اعدام زناکار است.
ت- زنای به عنف یا اجبار از سمت زناکار که سبب اعدام زناکار است.

همان طور که می بینید بر اساس بند (ت) ماده ذکر شده ، جزای تجاوز به عنف هم مانند زنا ، اعدام تعیین شده است. در تبصره ۲ این ماده آورده شده است که اگر فردی با زنی که به زنای با وی رضایت نداشته باشد در صورت بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند کار او در حکم تجاوز به عنف است. در زنا از راه گول زدن و اغوا کردن دختر نابالغ یا از راه دزدین ، ارعاب و یا ترساندن زن در صورتی که سبب تسلیم شدن وی گردد هم اعدام اجرا می شود.
به این صورت قانونگذار، جزای سنگینی برای این جرم معین كرده است.
بر اساس ماده ۲۳۱ قانون مجازات تعیین شده است که در موارد تجاوز به عنف ، اگر که زن باکره باشد انجام دهنده جرم به غیر از مجازات معین شده، به ادای ارش البکاره و مهرالمثل هم محکوم می گردد و اگر که زن باکره نبود، تنها به جزا و ادای مهرالمثل محکوم می شود.

وکیل تجاوز در شیراز اظهار دارد که در تجاوز و زنای به عنف بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که زانی به عنف پیش از محرز شدن جرم و بعضی اوقات حتی پس از احراز جرم، توبه کند و توبه‌اش برای قاضی اثبات شود، حتی بی اجازه گرفتن از شاکی، قاضی‌ این امکان را دارد که مجازات حدی اعدام را برای حذف کند، اما به استناد تبصره ۲ همین قانون این گونه مجرمی برای جنبه عمومی جرمبه زندان یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود.

اما مورد با اهمیتی كه در خصوص تجاوز به عنف مورد بحث است ، بحث احراز زنا و با اهمیت تر از آن احراز این است كه آیا زنا بی پذیرش زن و با جبر و اکراه انجام شده است یا خیر؟ و احراز این بحث هم وظیفه قربانی است. پس، در صورتی که زنا را مرد رد کند و نپذیرد که این کار را انجام داده ، الزامی است زن آن را محرز نماید و در عین حال باید محرز كند كه زنا بدون پذیرش او شده داده است.

 

احراز جرم تجاوز به عنف

محرز شدن جرم تجاوز به عنف از راه های گوناگون انجام می شود. بر مبنای فقه و قانون، الزامی است مجرم نزد قاضی ۴ بار به این اقدام اعتراف کند. همین طور یکی از شرایط احراز زنا، علم قاضی است که از راه های رایج بدست می آید ، به این معنی که قاضی قادر است با دقت به اعتراف افراد که به آن ها تجاوز شده است و بقیه نشان ها و شواهد، جرم متهم را تجاوز به عنف تشخیص دهد و حکم صادر کند.
امکان دارد متهم اول نزد قاضی اعتراف کند اما بعد حاشا کند که در این مواقع قاضی قادر است با بهره گیری از دانش و آگاهی خود حکم صادر کند. یکی از دیگر شیو ه های احراز جرم، حاضر شدن ۴ شاهد است.: وقتی که ۴ شاهد جهت احراز جرم وجود نداشته باشد، قاضی این امکان را دارد که به علم خود رجوع کند.
برخی مواقع این سوال مطرح می شود که آیا اعتراف بانوانی که به آن ها تجاوز شده است، سند خوبی برای صدور حکم از طرف قاضی نیست؟

براساس دین و قاعده حقوقی اعتراف بیان حقیقتی است به زیان خود و به سود دیگری. پس اعتراف هر فرد بر ضد خود موثر است. اعتراف زنانی که به آن ها تجاوز شده است را می شود مثل ادعا برشمرد که این گونه ادعایی برای علم قاضی با اهمیت است و جز نشانه ها و شواهد به حساب می آید .اما به تنهایی دلیلی برای احراز جرم نیست.
به عقیده بعضی از حقوقدانان، در این موارد مي شود دلایل علمي و فني را هم سند علم قرار دارد و از آزمايشات DNA كه در حال حاضر به اندازه ای ارتقا یافته است كه بی كوچك ترين شکی مي شود اثرات اسپرم و خون، قطعات خیلی ريز پوست يا تار مو و مانند آن ها را اثبات کرد، بهره مند شد. همین طور نظريات پزشكي قانوني در خصوص ضايعات وارده يا داده هایی را كه قرباني جرم از توصیفات و خصوصیات جاني می گوید ، مي شود كنار هم قرار داد و به اصل موضوع رسيد و اين دسته را سند علم قاضي قرار داد.

 

فرق میان مجازات اعدام و قصاص نفس

قصاص جزای فرد جاني است كه از سر عمد به ديگري آسیب بدني زده باشد كه وارد كردن عين آن آسیب به او به عنوان جزا معین می شود. چه قطع يا نقص عضو يا قتل باشد؛ اما اعدام جزای کسی است كه جرمي انجام داده كه دین يا قانون جزای سلب حیات را برای آن جرم معین كرده مثل شرب خمر براي بار چهارم در صورتی كه سه مرتبه پیش بر او حد شرب خمر اجرا شده و يا جزای محارب و مفسد في الارض يا حمل مواد مخدر و امثال آن ها.
فرق مهم اعدام و قصاص نفس این است که در اعدام در صورتی که مجرم اعدام و پس از آن به هر علتی زنده شود يا در زمان اجراي جزا ( مثل سنگسار ) بگریزد ديگر اعدام نمي شود به جز در مواردی که دوباره جرمي انجام دهد كه سزاوار اعدام باشد. اما در قصاص در صورتی که فرد زنده بماند، دوباره او را قصاص کرده تا از دنیا برود.

موسسه حقوقی حامد اسکندری وکیل تجاوز در شیراز ، با جدیت هرچه بیشتر به بررسی مشکلات مراجعه کنندگان پرداخته و در پیگیری پرونده های سپرده شده به خود نهایت کوشش وسرعت را دارد . شما میتوانید برای همه مشکلات حقوقی و کیفری خودتان از جمله جرم تجاوز به عنف با شماره های درج شده ی مشاور ما در اصفهان تماس حاصل کنید‌ در صورت نیازمی توانید پیگیری پرونده های خود را در همه ی زمینه ها به وکیل مجرب در شیراز بسپارید.

 

 

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
نظر