آدرس: چهارراه زرگری، بلوار مطهری شمالی، روبروی دانشکده علوم و معارف قرآنی ، ساختمان میرداماد 2، طبقه 3، واحد 3

ملک مشاع و مفروز

 

 

در اصطلاح حقوق مال مشاع عبارت است از مالی که دو نفر یا بیشتر در آن شریک باشند و سهم هر یک را نتوان از هم تشخیص داد؛ مثل خانه‌اى که از طریق ارث به فرزندان می‌رسد و یا چند نفر با پول مشترک خانه ‌اى می‌خرند که هر یک نسبت به سهم خود در آن شریک‌اند؛ یعنى جزء جزء آن خانه به طور اشاعه برای همه شرکا است. 

اصطلاح مفروز در برابر مشاع زمانی به کار می رود که از نظر مقررات ثبتی، قصد جداکردن یک قسمت از سهم مالکیت یکی از شرکاء از سهم سایر شرکاء در ملک معین مطرح باشد. یعنی اگر چند نفر هر کدام مقدار مشاعی از ملک را مالک باشند و بخواهند سهم خود را مفروز کنند تا مستقلاً از ملک خود بهره برداری کنند، باید آن ملک به نسبت سهم مشاعی مالکان میان آنان افراز شود. اصطلاح مفروز در برابر مشاع زمانی به کار می رود که از نظر مقررات ثبتی، قصد جداکردن یک قسمت از سهم مالکیت یکی از شرکاء از سهم سایر شرکاء در ملک معین مطرح باشد. یعنی اگر چند نفر هر کدام مقدار مشاعی از ملک را مالک باشند و بخواهند سهم خود را مفروز کنند تا مستقلاً از ملک خود بهره برداری کنند، باید آن ملک به نسبت سهم مشاعی مالکان میان آنان افراز شود.

هر چند هر مالی می تواند مشاع باشد، یعنی ممکن مالکیت آن متعلق به چند نفر باشد، با این حال، در عمل معمولاً اموال با قیمت بالا، مشاعی هستند. به همین دلیل، نمونه شایع اموال مشاعی، در مورد املاک دیده می شود.

گفتیم که با مالکیت مشاعی هر یک از مالکین، در جزء جزء مال مشاع سهیم خواهد بود. مثلا دو شخص، ملکی را با همدیگر می خرند. سهم یکی از آنها یک دانگ و دیگری پنج دانگ از آن ملک است. با این حال، هر دو شریک در تمام ملک هستند و صاحب یک دانگ نیز در جزء جزء آن خانه به طور اشاعه سهیم است.

هرچند که سهم او  یک ششم آن خانه است، ولی این میزان سهم او در تمام خانه منتشر است، یعنی در همه قسمت های خانه، یک ششم سهم دارد. منظور از مشاعی بودن ملک نیز دقیقا همین است.

البته شرکای مشاعی می توانند در هر زمان که بخواهند، در مورد تقسیم ملک مشاعی تصمیم بگیرند. یعنی با توافق یکدیگر ملک را به قسمت هایی تقسیم بندی و این قسمت ها را نسبت به سهم شرکا در اختیار و بهره برداری آن ها قرار دهند.

 

معنای مفروز

مال مفروز یا ملک اختصاصی، در مقابل، مال مشاع قرار دارد. منظور از مال مفروز عبارت است از مالی که شخص به صورت انحصاری، مالک آن باشد؛ مانند خانه یا ماشینى که منحصراً در ملک یک فرد است و کسى با او شریک نیست و اگر قبلاً نیز مشاع بوده فعلاً تقسیم شده و هر کدام سهم خاص به خود را مالک‌ اند.

ممکن است مالکیت یک شخص نسبت به بخشی از ملک خود به صورت اختصاصی (بدون شراکت دیگرى) و نسبت به بخشی دیگر به صورت مشاع (با شراکت دیگرى) باشد.

برای اطلاعات بیشتر در این با هر با حامد اسکندری وکیل شیراز در تماس باشید.

 

 

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
نظر